RO EN

Terms and conditions

Această pagină cuprinde instrucțiunile legale care se aplică fiecărui utilizator care vizitează acest site web. Prin accesarea și utilizarea acestui site web, vă angajați să respectați aceste instrucțiuni fără vreo rezervă. Vă recomandăm să consultați în mod regulat aceste instrucțiuni, întrucât acestea vor putea fi modificate la intervale periodice de timp.

Accesul și utilizarea site-ului web www.vr-capital.ro (denumit în continuare „Site-ul”) sunt supuse termenilor și condițiilor de mai jos și legilor aplicabile. Prin localizarea și parcurgerea acestui site web, confirmați că acceptați fără rezerve termenii și condițiile de mai jos și le respectați. Dacă nu sunteți de acord cu termenii și condițiile de utilizare ale acestui Site, vă rugăm sa părăsiți de îndată acest Site.

1. Drepturile de autor

Acest Site este deținut și operat în numele și pe seama VR BUSINESS CAPITAL S.A. (denumită în continuare „VR”).

Drepturile de autor asupra conținutului acestui site aparțin VR și celor autorizați de către aceasta, cu excepția cazului în care se specifică altfel în mod expres. Copierea, reproducerea, transmiterea sau distribuirea în orice manieră sau pe orice suport, parțial sau integral, a conținutului acestui site este interzisă ȋn lipsa acordului scris al VR.

2. Natura informațiilor

Informațiile publicate pe acest Site sunt oferite numai în scop informativ. Prin urmare, în decizia dumneavoastră, sau în acțiunile pe care le întreprindeți, nu trebuie să vă bazați numai pe informațiile publicate pe acest Site. Informațiile publicate pe acest Site nu trebuie considerate ca fiind o opinii sau o recomandare de orice fel.

3. Link-uri către alte site-uri

Prin intermediul acestui Site este posibil să aveți acces la legăturile către alte adrese de internet.

Cu toate acestea, având în vedere că VR nu controlează conținutul site-urilor terțe, nu ne putem asuma nicio răspundere în legătură cu niciun astfel de site la care este posibil să aveți acces prin intermediul acestui Site. În plus, existența unui link între Site și orice site terț nu presupune, în niciun fel, că VR aprobă, în orice mod, conținutul acelui site terț sau utilizarea conținutului respectiv.

Site-urile externe pot conține hyperlink-uri care conduc spre Site cu condiția obținerii acordului prealabil expres din partea VR. În orice caz, VR nu își asumă nicio răspundere pentru indisponibilitatea unor astfel de site-uri externe și nu revizuiește, nu controlează, nu aprobă și nu este responsabilă pentru conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile sau accesibile prin intermediul acelor site-uri.

4. Confidențialitatea și modulele cookie

4.1 Informațiile cu privire la datele personale ale utilizatorilor colectate la momentul accesării și pe parcursul utilizării Site-ului și modul în care acestea sunt prelucrate sunt disponibile la: www.vr-capital.ro/confidentialitate-cookies.

VR vă informează că utilizează module cookie pentru colectarea informațiilor despre modul în care dvs. utilizați Site-ul, precum limba preferată sau alte setări. Aveți dreptul de a refuza utilizarea modulelor cookie. Pentru mai multe informații, consultați Politica privind modulele cookie disponibilă la: www.vr-capital.ro/confidentialitate-cookies.

4.2 Site-ul nu este conceput pentru a primi informațiile confidențiale pe care doriți să le trimiteți. Prin urmare și exceptând datele cu caracter personal menționate mai sus, toate informațiile, indiferent de forma acestora: documente, date, elemente grafice, întrebări, sugestii, concepte, observații sau altele - pe care le transmiteți pe Site nu vor fi considerate, în niciun mod, confidențiale. În consecință, simpla transmitere a acestor date către VR ne oferă dreptul de a utiliza, reproduce, distribui sau modifica datele sau de a le transmite în scopul prelucrării solicitării dumneavoastră.

5. Limitarea răspunderii

VR depune toate eforturile pentru a se asigura, în măsura posibilităților sale, de exactitatea și caracterul actual al informațiilor prezentate pe Site, societatea rezervându-și dreptul de a le modifica oricând conținutul, fără notificare prealabilă. Cu toate acestea, VR nu poate garanta în totalitate exactitatea, precizia, caracterul actual sau caracterul exhaustiv al informațiilor disponibile pe Site. În consecință, VR nu este responsabilă pentru:

  • nicio imprecizie, inexactitate sau omisiune referitoare la informațiile prezentate pe Site;
  • nicio daună rezultată din accesul fraudulos al unei terțe părți, care a cauzat modificarea informațiilor sau materialelor prezentate pe Site;
  • în general, niciun fel de daune, directe sau indirecte, indiferent de cauză, origine, natură sau consecințe, chiar și în cazul în care VR a luat cunoștință de posibilitatea producerii unor astfel de daune, indiferent dacă acestea rezultă în urma (i) accesului sau imposibilității de accesare a Site-ului; (ii) utilizării Site-ului, inclusiv orice daune sau viruși care pot infecta sistemele dvs. informatice sau orice alte produse; și/sau (iii) încrederii în orice informații prezentate direct sau indirect pe Site.

Materialele din cadrul Site-ului și a tuturor altor site-uri web sunt furnizate „ca atare”, fără niciun fel de garanție, expresă sau implicită. VR nu oferă niciun fel de garanție expresă sau implicită cu privire la corectitudinea sau veridicitatea informațiilor publicate acest Site.

6. Disponibilitatea Site-ului

Luați la cunoștință faptul că (i) este imposibil din punct de vedere tehnic ca Site-ul să nu prezinte nicio eroare și că VR nu își poate asuma nicio răspundere pentru aceasta; (ii) erorile pot conduce la indisponibilitatea temporară a Site-ului și (iii) operarea Site-ului poate fi afectată semnificativ de circumstanțe aflate în afara controlului VR.

VR și/sau furnizorii săi pot, în orice moment, temporar sau permanent, să modifice sau să întrerupă Site-ul în totalitate sau în parte, pentru a efectua lucrări de întreținere și/sau pentru a aduce îmbunătățiri și/sau modificări Site-ului. VR nu este responsabilă pentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a Site-ului.

7. Cadru legal

Site-ul și conținutul său sunt guvernate de legislația română. Instanțele din România sunt competente în cazul tuturor litigiilor referitoare la acest Site web și la conținutul său.

8. Revizuiri

VR poate să revizuiască oricând această listă de termeni și condiții prin actualizarea acestui mesaj. Astfel de revizuiri vor fi obligatorii de la data publicării pe Site, așa că este recomandat să vizitați periodic această pagină pentru a revedea lista curentă de Termeni și Condiții care trebuie respectată.

9. Diverse

În măsura în care oricare prevederi din această listă de termeni și condiții sunt considerate ilegale, nule sau neaplicabile, atunci asemenea prevederi vor fi înlăturate și șterse fără a afecta aplicabilitatea prevederilor rămase.

Newsletter

Subscription successfully completed!

This site uses cookies. By continuing to navigate this site, you agree to the use of cookies. More details...